Sống xanh

Sống thuận nhiên là phong cách mà Hân theo đuổi, một lối sống lành mạnh và có trách nhiệm với sức khoẻ cho chính mình, môi trường và cộng đồng.