Bụi, Một kiếp người…

handiary

Cơ duyên nào đưa bạn đến đây?

Vì ghét, vì thương hay vì lỡ đường ghé ngang?